mokymo turinys


mokymo turinys
mokymo turinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą sudaro: 1) humanitarinio ciklo dalykai (kalbos, literatūra, istorija, visuomenės mokslų pagrindai); 2) gamtos mokslų dalykai (matematika, fizika, chemija, biologija, geografija); 3) meno dalykai (dailė, muzika); 4) darbų ir technologijos mokymo dalykai (rankų darbai, darbai dirbtuvėse ir kt.); 5) fizinis lavinimas (kūno kultūra, sportas). Mokymo turinį nustato šie dokumentai ir šaltiniai: 1) mokymo planas, 2) mokymo programos, 3) vadovėliai ir kita mokyklinė literatūra. Mokymo turinys – sena mokymo problema. Iki naujųjų laikų tikrovės pažinimo rezultatai buvo labai riboti. XVII a. J. A. Komenskis manė, kad reikia mokytis visko, todėl svajojo sukurti pansofiją. J. H. Pestalocis suprato, kad visko vaikų išmokyti neįmanoma – mokykla tik turi suteikti tikrovės pažinimo elementų (elementariojo mokymo teorija). Vėliau, kuriantis ir tobulėjant gimnazijoms, įvedant vis daugiau mokymo dalykų, imta nesitenkinti vien tikrovės pažinimo elementais, pradėta kalbėti apie mokslo pagrindus. Tipiškas principas – atrinkti pavyzdžius, kurie padėtų suprasti visą nagrinėjamą dalyką. Išpopuliarėjo paradigminis, egzemplinis mokymas (H. Šojerlis,1958), kurio turinio sudarymo principas – dalis apie visumą. Kai kurių dalykų turinys pradėtas sudaryti apžvalginiu būdu, prigijo epizodinis mokymas. atitikmenys: angl. content of teaching vok. Inhalt des Unterrichts rus. содержание обучения ryšiai: dar žiūrėkmokymo programa

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.